Responsabilizare pentru digitalizare

Prezentarea proiectului

cod MySMIS 151295 / cod SIPOCA 1051

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Proiectul îşi propune să dezvolte mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a responsabilităţii civice referitoare la modificările şi evoluţiile generate de digitalizarea unor activităţi esenţiale (educaţie şcolară, procese administrative, activităţi sociale), în contextul restricţiilor generate de pandemia de COVID-19. Proiectul va pune accent pe acţiuni de combatere a dezinformării din spaţiul online prin intensificarea dialogului civic şi derularea unor intervenţii sistematice de educaţie digitală (”information and digital literacy”) proiectate pentru trei categorii de grup ţintă: cadre didactice din licee şi şcoli gimnaziale (100), personal din ONG-urilor – voluntari şi angajați (20) şi funcţionari ai administraţiei locale – primării, consilii judeţene (30).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea unor instrumente colaborative pentru consolidarea capacității digitale și a rezilienței informaționale a ONG-urilor și partenerilor sociali din Municipiul Câmpulung, în context pandemic și post-pandemic;
  1. Echiparea profesorilor din ciclul preuniversitar cu instrumente inovative și competențe specifice menite a-i sprijini în gestionarea proceselor didactice online, inclusiv prin îmbunătățirea capacității acestora de a-i îndruma pe elevi sa adopte un comportament digital responsabil;
  1. Sprijinirea Primăriei Municipiului Câmpulung în dezvoltarea unei strategii locale de redresare și consolidare socială, în contextul provocărilor asociate cu pandemia de COVID-19.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

Rezultat program R4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 1- Capacitate digitală și reziliență informațională consolidate în rândul partenerilor sociali și ONG-urilor.

Rezultat program R4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local – Rezultat proiect 3 – Strategie locală de redresare și consolidare a rezilienței sociale în contextul pandemiei COVID-19 și în context post-pandemic.

Activitățile proiectului sunt următoarele:

1.1. Management de proiect;

2.1. Derularea unei campanii de comunicare publică referitoare la proiect;

3.1. Dezvoltarea capacităţii şi a rezilienţei partenerilor sociali şi ale ONG-urilor prin sesiuni de instruire care să le îmbunătăţească abilităţile şi competenţele digitale (”information and digital literacy”);

4.1. Realizarea unei reţele tematice pentru îmbunătăţirea educaţiei digitale (information and digital literacy) şi pentru combaterea dezinformării;

5.1. Dezvoltarea unei strategii locale de redresare şi consolidare a rezilienţei sociale în contextul pandemiei COVID-19 şi în context post-pandemic.